Archiwum dla 08/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek):   Szkoła Muzyczna I stopnia   Godz. 16.30 – klasa 1 – Szkoła I st. cykl 6-letni Spotkanie z Dyrektorem Szkoły w sali kameralnej (nr 301)   Godz. 16.30 – klasa I – Szkoła I st., cykl 4-letni Spotkanie z Wicedyrektorem Szkoły w sali nr 1   Godz. 17.00 – Spotkanie z nauczycielami gry na instrumentach w salach lekcyjnych (listy znajdują się w gablotach w Szkole oraz do pobrania  [Więcej]

Więcej...

WYPOŻYCZANIE NUT I KSIĄŻEK BIBLIOTEKA ROZPOCZNIE 4 WRZEŚNIA (wtorek) ZAPISY DO BIBLIOTEKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZA OKAZANIEM DOWODU TOŻSAMOŚCI (LEGITYMACJI SZKOLNEJ, STUDENCKIEJ LUB DOWODU OSOBISTEGO). UCZNIOWIE DO LAT 10 ZAPISYWANI SĄ DO BIBLIOTEKI W OBECNOŚCI RODZICÓW bądź OPIEKUNÓW PRAWNYCH.    

Więcej...

Szanowni Rodzice,  w dniu 3.09.2018 r. szkolny parking ze względów organizacyjnych będzie zamknięty. Prosimy Państwa o skorzystanie z miejskiej komunikacji lub skorzystanie z parkingów w pobliżu naszej Szkoły.    

Więcej...

UWAGA! Od 4 września 2018 r. (wtorek) uczniowie zapisują się do wybranych przez siebie grup teoretycznych, wg ustalonego planu zajęć. W Szkole I st. w grupie teoretycznej (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) grupa maksymalnie może liczyć 14 osób. *** W Szkole II stopnia ilość uczniów w grupie teoretycznej to maksymalnie 12 osób. *** Bardzo proszę wszystkich rodziców o zachowanie spokoju przy zapisywaniu dzieci do grup teoretycznych. Proszę o przyjście na określoną godzinę wybranych zajęć teoretycznych. Z uwagi na bezpieczeństwo w Szkole, proszę  [Więcej]

Więcej...

Uwaga uczniowie klas 4 c.6 i II c.4  Szkoły Muzycznej I stopnia! Według obowiązującego ramowego planu nauczania klasy 4 cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu 4-letniego chór lub orkiestra są przedmiotami obowiązkowymi, przez okres 3 lat. Wobec powyższego uczniowie klas 4,5,6 cyklu 6-letniego oraz II, III, IV cyklu 4-letniego zobowiązani są do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach chóru,  orkiestry bądź zespołu instrumentalnego. Uczniowie klas fortepianu, akordeonu, gitary, perkusji uczęszczają na zajęcia z chóru, a uczniowie sekcji smyczkowej i dętej na zajęcia z orkiestry.    [Więcej]

Więcej...