Archiwum dla 05/2020

Dobiega końca termin przyjmowania podań do Naszej Szkoły (wszystkie informacje oraz wzory wniosków dostępne są w zakładce REKRUTACJA). Wszystkich chętnych, umuzykalnionych pasjonatów i młodych adeptów sztuki zapraszamy do Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie. Do Szkoły zapraszają też Nasi Uczniowie, którzy dla swoich Profesorów oraz dla całej Społeczności Szkoły, ale przede wszystkim dla Kandydatów do Szkoły przygotowali małą niespodziankę. W tajemnicy przed swoimi Profesorami, pomiędzy kolejnymi lekcjami zdalnymi i webinarami przygotowali muzyczną niespodziankę.  

Więcej...

Biblioteka SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie prosi o zwrot książek i nut uczniów, którzy w tym roku kończą edukację w naszej Szkole. (są to klasy: dyplomowa, kl. 6 cyklu 6 – letniego oraz kl. 4 cyklu 4 – letniego SM I st.) oraz uczniów rezygnujących z nauki w szkole. Uczniom kontynuującym naukę, Biblioteka automatycznie prolonguje wypożyczone egzemplarze na następny rok szkolny – 2020/2021. Wytyczne dotyczące zwrotu nut i książek w okresie pandemii: Biblioteka zwroty nut  [Więcej]

Więcej...

PRÓBY W SALI KONCERTOWEJ DLA DYPLOMANTÓW (DO ŚCISŁEGO PRZESTRZEGANIA):   1.06.2020 (poniedziałek): klasa fortepianu – SS, godz. 10:00-12:00 – DM, godz. 12:15-14:15 – NH, godz. 14:30-16:30 – A S – obój, akomp. p. T K, godz. 16:45-18:45   2.06.2020 (wtorek): – K S, – klarnet, akomp. p MK, godz. 10:00-12:00 – K P – wiolonczela, akomp. p. M K, godz. 12:15-14:15 – ND – saksofon, akomp. p. K H, godz. 14:30-16:30 – S P – trąbka, akomp. p. K H,  [Więcej]

Więcej...

Od dnia 25.05.2020 r.do czasu egzaminu dyplomowego możecie ćwiczyć w szkole w ściśle określonych salach lekcyjnych, w których także od 25.05.2020 r. będziecie mieć lekcje ze swoimi nauczycielami instrumentu głównego i śpiewu [tekst komunikatu CEA znajduje się pod adresem] Przypominam też Wszystkim Wam, że zarówno zajęcia dydaktyczne, jak też ćwiczenie w salach, muszą odbywać się zgodnie z procedurami sanitarnymi: w lekcjach i ćwiczeniach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, należy zachować 2 metry odległości nauczyciela od ucznia, pamiętać o dezynfekcji klawiatury,  [Więcej]

Więcej...

Warszawa, 13 maja 2020 r. Co ze szkołami do wakacji? Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego   Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach  [Więcej]

Więcej...