Archiwum dla 08/09/2021

UWAGA RODZICE, UWAGA UCZNIOWIE Prosimy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o dostarczenie kserokopii orzeczenia do Sekretariatu Szkoły Muzycznej (p.119) w godzinach pracy Sekretariatu. Ważne: prosimy również o informowanie nauczycieli przedmiotów o posiadaniu przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub o posiadaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest to dla nauczyciela bardzo ważna informacja, która ułatwia wzajemną pracę ucznia i nauczyciela, a także pozwala na dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb ucznia.

Więcej...

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, bardzo prosimy rodziców aby dzieci oczekiwały na swoich rodziców na terenie naszej szkoły. Dzieci mogą poczekać na ławkach przed szkołą. Prosimy o to aby dzieci nie wychodziły za szlaban – szczególnie wieczorem. 

Więcej...