Archiwum dla 01/2023

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów nieklasyfikowanych w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 odbędą się wg następującego harmonogramu. Harmonogram jest także wywieszony w budynku szkoły na ,,przeszkleniu” na parterze.   Poniedziałek 30.01.2023   Kształcenie słuchu: godz. 12.00, sala 104 kl. II W Zasady muzyki: godz. 13.00, sala 104 kl. II W kl. I W Kształcenie słuchu: godz. 12.00, sala 206 kl.  V   Kształcenie słuchu: godz. 13.00, sala 206 kl. III jazz. Historia muzyki: godz.13.00, sala 109 kl.  [Więcej]

Więcej...

16.01.2023 r. (poniedziałek) sekretariat będzie nieczynny dla Interesantów.

Więcej...

Wydział Kultury przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. można składać wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2022 r. Ww. stypendium może być przyznane osobie, która: 1) zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina; 2) w 2022 r. uzyskała znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym; 3) w 2022 r. nie ukończyła 26. roku życia. Prosimy o przekazanie tej informacji uczniom/ studentom. Więcej  [Więcej]

Więcej...

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza   do składania wniosków o przyznanie stypendium w terminie od 2 do 17 stycznia 2023 r.   w ramach programu stypendialnego: „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”   Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub z przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w szkołach zawodowych tj: szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych lub szkołach  [Więcej]

Więcej...

Zajęcia z chóru dla uczniów szkoły II st. w bieżącym tygodniu nie odbędą się!

Więcej...

Zajęcia z chóru dla uczniów szkoły I stopnia w bieżącym tygodniu nie odbędą się

Więcej...

UWAGA UCZNIOWIE! Orkiestra dla I i II st. w dniach 10-11.01.2023 r. zostaje odwołana!

Więcej...

Zapraszamy chórzystów szkoły II stopnia do wsparcia chóru szkoły I stopnia w kolędzie ,,Gdy śliczna Panna” podczas dzisiejszego koncertu kolęd.

Więcej...

Występ chóru szkoły II stopnia podczas dzisiejszego koncertu kolęd (5.01.2023) zostaje odwołany. Występ chóru szkoły I stopnia odbywa się bez zmian.

Więcej...