Archiwum dla 13/01/2023

Wydział Kultury przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. można składać wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2022 r. Ww. stypendium może być przyznane osobie, która: 1) zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina; 2) w 2022 r. uzyskała znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym; 3) w 2022 r. nie ukończyła 26. roku życia. Prosimy o przekazanie tej informacji uczniom/ studentom. Więcej  [Więcej]

Więcej...