Archiwum dla 09/03/2023

Uwaga Uczniowie, w sobotę 11.03.2023 odbędzie się próba chóru (dodatkowa próba przed koncertem w przyszłą środę) szkoły I stopnia – próba dotyczy obu grup. Próba odbędzie się w Sali Koncertowej o godzinie 12:00. Zajęcia chóru grupy czwartkowej odbędą się wg planu (sala oraz godzina pozostają bez zmian) –  9.03.2023 (zajęcia wtedy mają ci uczniowie, którzy uczęszczają na grupę czwartkową). Zajęcia grupy, która uczęszcza na chór w piątki, w tym tygodniu nie odbędą się.

Więcej...