Archiwum dla 05/2023

UWAGA CHÓR SZKOŁY II STOPNIA!!!   2.06.2023 (piątek) – odbędzie się próba generalna dla chóru szkoły II stopnia. Próba odbędzie się w Sali Koncertowej o 18:15-19:45 dla obydwu grup! 01.06.2023 (czwartek) – zajęcia chóru są odwołane.

Więcej...

Uwaga Uczniowie! w związku z pracą komisji instrumentalnych w ramach akcji rekrutacyjnej do  klas I (szkoła I stopnia cykl 4-letni oraz szkoła II stopnia) zajęcia dydaktyczne w tym dniu nie odbędą się.

Więcej...

Szanowni Państwo, informujemy, że są już dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły I stopnia na cykl 6-letni. Listy wywieszone są w szkole, informacji można uzyskać również pod numerem telefonu: 81 745 55 56 w godzinach pracy sekretariatu tj. 8:00 – 18:00   UWAGA! Lista kandydatów zakwalifikowanych NIE JEST jednoznaczna z przyjęciem do szkoły! Listy kandydatów ułożone są w kolejności alfabetycznej.

Więcej...

UWAGA! Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi terminów rekrutacji informujemy, że są już dostępne listy z nazwiskami kandydatów do Szkoły I stopnia na cykl 4-letni oraz do Szkoły II stopnia.  Ze względu na ochronę danych osobowych listy imienne dostępne są na terenie szkoły na parterze, informacji można uzyskać również pod numerem telefonu: 81 745 55 56 w godzinach pracy sekretariatu tj. 8:00 – 18:00

Więcej...

W najbliższy wtorek oraz czwartek (23.05 i 25.05.2023) zajęcia z Panią Profesor Agatą Weremczuk-Cymerman nie odbędą się. W miarę możliwości Pani Profesor prosi o przyjście 27.05.2023 na kształcenie słuchu wg harmonogramu:   10:45-11:30 gr IIIC (cykl 4-letni) 11:30-12:15 gr 5C (cykl 6-letni) 12:15 – 13:00 gr ID (cykl 4-letni) 13:00-13:45 gr IE (cykl 4-letni) 13:45-14:30 gr IIC (cykl 4-letni)   w czwartek 25.05.2023 zajęcia z chóru dla szkoły I stopnia nie odbędą się. Wszystkie piątkowe zajęcia 26.05.2023 odbywają się bez  [Więcej]

Więcej...

W piątek 19.05.2023 r. zajęcia z chóru dla szkoły I stopnia nie odbędą się.

Więcej...

Szanowni Państwo, Prosimy rodziców/opiekunów prawnych wszystkich kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II st. o dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 23.05.2023 r.  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole.

Więcej...

Szanowni Państwo, w związku z badaniem jakości kształcenia w dniu 16.05.2023 r. oraz egzaminami dyplomowymi w dniu 23.05.2023 r.  Orkiestra I st. w tych dniach zostaje odwołana!      

Więcej...

Szanowni Państwo, w związku z odbywającymi się w dniach 15.05, 16.05, 17.05 lekcjami przygotowawczymi oraz egzaminami wstępnymi do Szkoły Muzycznej I st. na cykl 6-letni, zajęcia lekcyjne z rytmiki i kształcenia słuchu dla klas 1-3 cyklu 6-letniego zostają odwołane!

Więcej...

UWAGA! Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi terminów rekrutacji informujemy, że są już dostępne listy z nazwiskami kandydatów do Szkoły I stopnia na cykl 6-letni. Lekcje przygotowawcze odbędą się 15.05 (poniedziałek) i 16.05 (wtorek), badanie przydatności kandydatów do szkoły zaś odbędzie się 17.05.2023 r. (środa). Listy imienne dostępne są na terenie szkoły na parterze. Ze względu na ochronę danych osobowych poniżej prezentujemy tylko listę z podziałem na grupy. Przypominamy, że listy rekrutacyjne do szkoły I stopnia na cykl 4-letni oraz do  [Więcej]

Więcej...