Przypominamy, że czwartek 2 stycznia 2014 r. oraz piątek 3 stycznia 2014 r. są w szkole muzycznej dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.