Od 16.01.2018 r. (wtorek) uczniowie p. prof. Grzegorza Cholewińskiego  przychodzą na lekcje instrumentu głównego wg ustalonego planu zajęć.