„D R Z W I O T W A R T E”
W Szkole Muzycznej I i II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

ul. Narutowicza 32 a

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 32a zapraszają wszystkich kandydatów zainteresowanych nauką w szkole muzycznej na spotkanie, które odbędzie się w sobotę, dnia 14 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.30.
O godz. 10.00 nastąpi spotkanie z dyrektorem szkoły, który udzieli zainteresowanym wszelkich informacji dotyczących przebiegu nauki oraz egzaminów
wstępnych. Po spotkaniu z dyrektorem odbędzie się prezentacja wszystkich instrumentów, którą przeprowadza nauczyciele, a po niej krótki koncert
wwykonaniu orkiestry szkolnej, big-bandu i oraz uczniów wokalistyki i instrumentalistyki jazzowej. Na chętnych do nauki w szkole muzycznej będą również
czekać nauczyciele, którzy doradzą kandydatom wybór instrumentu, mogą też zbadać ich predyspozycje muzyczne.

W tym dniu będzie można również złożyć podanie do szkoły.
Wszystkich chętnych do nauki w naszej szkole zapraszamy na spotkanie
w budynku szkoły przy ul. Narutowicza 32a (wejście od ulicy Mościckiego).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 746-22- 34.