W I E L K I   S U K C E S ! 

Z radością  informujemy o wielkim sukcesie  naszego ucznia  F R A N C I S Z K A   L E W O C K I E G O, który w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. uczestniczył
w 42 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej – kategoria  
HISTORIA MUZYKI i został jej LAUREATEM, zajmując I miejsce w KRAJU !!!!!!

Frankowi i pani prof. Agnieszce Mycce, która otaczała Franka merytoryczną opieką.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !