Informujemy, że  dostępne są listy kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. cykl 4-letni i Szkoły Muzycznej II st. z podziałem na grupy (lekcje przygotowawcze,egzaminy wstępne, egzaminy instrumentalne). Listy wywieszone są w szkole na parterze. Informacji udziela również portiernia (81 746 22 34) i Sekretariat Szkoły (81 745 55 56).