Zarządzeniem Dyrektora Szkoły dni 2 i 3.11.2018 w roku 2018/2019 są dniami wolnymi.