Dzień 12 listopada 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.