Szanowni Rodzice

W dniu 08 grudnia 2018 r. (sobota) odbędzie się wywiadówka dla rodziców dotycząca klasyfikacji uczniów w I semestrze według następującego planu:

Godzina 10.00-10.30 – Zebranie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły w Sali Koncertowej Godzina

10.30-12.00 – Spotkanie rodziców z nauczycielami instrumentu głównego, fortepianu obowiązkowego i przedmiotów teoretycznych Szkoły I stopnia (cykl 4.- i 6.-letni) i Szkoły II stopnia (Wydział Instrumentalny, Wydział Rytmiki, Wydział Wokalny, Wydział Jazzu).

Nauczyciele oczekiwać będą na rodziców w swoich salach lekcyjnych lub w pokoju nauczycielskim.

Wywiadówka ma na celu poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach uczniów na I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Prosimy o niezawodne przybycie