5.03.2019 zajęcia z prof. Iwoną Borcuch oraz zajęcia Orkiestry I stopnia zostaną odwołane.