Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Ogólnopolskim Konkursie Fletowym, który odbędzie się 15.06.2019 roku w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

 

 GRUPY WIEKOWE

grupa I- pierwszy rok nauki w cyklu sześcioletnim  (rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2018/2019)

grupa II – drugi rok nauki w cyklu sześcioletnim   (rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2017/2018)

grupa III – trzeci rok nauki w cyklu sześcioletnim  (rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2016/2017)

grupa IV – pierwszy rok nauki w cyklu czteroletnim (urodzeni nie wcześniej niż w 2008 roku)

UWAGA!!!

W odpowiedzi na prośby uczestników zgłaszających się na konkurs, rozszerzamy formułę konkursu tworząc grupę V
grupa V – czwarty rok nauki w cyklu sześcioletnim i drugi rok nauki w cyklu czteroletnim

TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30.05.2019

Istnieje możliwość grania z naszym akompaniatorem – szczegóły do uzgodnienia telefonicznie.

 

PROGRAM

Dla wszystkich grup: Dwa utwory z akompaniamentem fortepianu, jeden obowiązkowo wykonany z pamięci. Czas trwania prezentacji we wszystkich grupach nie może przekroczyć 5 minut.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kartę Zgłoszenia należy wypełnić komputerowo i przesłać  drogą mailową

w terminie do 20 maja 2019 r.  na adres : ania.flauto@gmail.com

 

Wpisowe w wysokości 100 złotych należy wpłacić do dnia 20 maja 2019 r. na rachunek:

STOWARZYSZENIE MUZYKA

Rada Rodziców

59 1750 0012 0000 0000 3550 9868   (REIFFEISEN POLBANK)

Z dopiskiem: KONKURS FLETOWY;

W tytule prosimy podać imię i nazwisko uczestnika

W razie rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.

 

 

O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej  do dnia 22 maja 2019.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, przekraczających możliwości czasowe konkursu,      organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników – o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Konkurs odbędzie się 15.06.2019

Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów.

Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem.

 

CELE KONKURSU:

a) prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów

b) promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,

c) wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,

d) integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.

HARMONOGRAM KONKURSU JEST JUŻ DOSTĘPNY NA STRONIE KONKURSU

STRONA KONKURSU

 

 

 

SPONSORZY KONKURSU:

 

          Pani Urszula Cebula

 

 

 

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FLETOWEGO

karta zgłoszenia konkurs

Klauzula RODO -Konkurs Fletowy Lublin