Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 r. w następującym porządku:

– Szkoła Muzyczna I st. – godz. 16.30 – klasy 1-3 cyklu 6-letniego – świadectwa prosimy odbierać w klasach u nauczycieli instrumentu głównego wraz z wypełnioną OBIEGÓWKĄ.

Szkoła Muzyczna I st. – godz. 17.00 – klasy 4-6 cyklu 6-letniego oraz 1-4 cyklu 4-letniego – świadectwa prosimy odbierać w klasach u nauczycieli instrumentu głównego wraz z wypełnioną OBIEGÓWKĄ.

– Szkoła Muzyczna II st. – godz. 17.30 – klasy I-V Wydziału Instrumentalnego, I-III Wydziału Wokalnego oraz Wydziału Jazzu – świadectwa prosimy odbierać w klasach u nauczycieli instrumentu głównego wraz z wypełnioną OBIEGÓWKĄ.