Dostępna jest już lista kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Lista znajduje się wyłącznie na terenie Szkoły.