Uwaga uczniowie klas 4 c.6 i II c.4  Szkoły Muzycznej I stopnia!

Według obowiązującego ramowego planu nauczania klasy 4 cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu 4-letniego chór lub orkiestra są przedmiotami obowiązkowymi, przez okres 3 lat. Wobec powyższego uczniowie klas 4,5,6 cyklu 6-letniego oraz II, III, IV cyklu 4-letniego zobowiązani są do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach chóru,  orkiestry bądź zespołu instrumentalnego. Uczniowie klas fortepianu, akordeonu, gitary, perkusji uczęszczają na zajęcia z chóru, a uczniowie sekcji smyczkowej i dętej na zajęcia z orkiestry.

Uwaga uczniowie klas 5 c.6 i III c.4  Szkoły Muzycznej I stopnia!

Uczniowie wyżej wymienionych klas, grający na innych instrumentach niż fortepian, obowiązani są do uczęszczania na zajęcia edukacyjne pod nazwą fortepian obowiązkowy w wymiarze 2/3 godz. tygodniowo.