UWAGA RODZICE ORAZ UCZNIOWIE

W związku z wyprzedaniem wszystkich biletów na koncert w Filharmonii Lubelskiej w dniu 13.12.2019, Filharmonia zdecydowała się zorganizować dodatkowy koncert w dniu 12 grudnia. Na ten koncert także przysługuje ulga dla uczniów i ich opiekunów, a także dla nauczycieli szkoły (cena biletu, podobnie jak na pozostałe koncerty objęte promocją, wynosi 5 zł). Tak jak dotychczas, aby szkoła mogła skorzystać ze zniżki, musi zebrać się grupa minimum 10-osobowa.

Ze względu na duże zainteresowanie uczniów lubelskich szkół, proszę aby wszystkie rezerwacje na grudniowe koncerty (to jest w dniach: 12.12.2019, 14.12.2019, 20.12.2019) złożyć w sekretariacie szkoły do 4.12.2019 włącznie, termin jest krótki ponieważ chcemy, aby społeczności naszej Szkoły na pewno udało się skorzystać ze specjalnej oferty. Przy rezerwowaniu należy wnieść opłatę za bilet. Wszystkie rezerwacje zostaną wykupione przez Szkołę, bilety nie będą sprzedawane indywidualnym osobom.

Nieopłacone rezerwacje przepadają (tak więc osoby, które zapisały się wcześniej, nie wniosły jednak opłaty, powinny uczynić to także w tym terminie).

Wszystkie bilety zostaną wykupione po 4.12.2019, po tym czasie nie będzie już możliwości dokonania rezerwacji na żaden z następujących koncertów: 12.12.2019, 14.12.2019 oraz 20.12.2019. Bilety będą do odebrania w sekretariacie szkoły w godzinach pracy (stosowna informacja pojawi się na tablicach, na stronie oraz na FB).