PRÓBY W SALI KONCERTOWEJ DLA DYPLOMANTÓW (DO ŚCISŁEGO PRZESTRZEGANIA):

 

1.06.2020 (poniedziałek): klasa fortepianu

– SS, godz. 10:00-12:00

– DM, godz. 12:15-14:15

– NH, godz. 14:30-16:30

– A S – obój, akomp. p. T K, godz. 16:45-18:45

 

2.06.2020 (wtorek):

– K S, – klarnet, akomp. p MK, godz. 10:00-12:00

– K P – wiolonczela, akomp. p. M K, godz. 12:15-14:15

– ND – saksofon, akomp. p. K H, godz. 14:30-16:30

– S P – trąbka, akomp. p. K H, godz. 16:45-18:45

 

3.06.2020 (środa):

– WG – śpiew, akomp. p. M W, godz. 10:00-12:00

– A G, śpiew, akomp. p. MW, godz. 12:15-14:15

– KB, śpiew, akomp. p. M W, godz. 14:30-16:30

– TA – śpiew, akomp. p. A A, godz. 16:45-18:45

 

4.06.2020 (czwartek):

– MB – śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 10:00-12:00

– MK, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 12:15-14:15

– ZW, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 14:30-16:30

– A W, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 16:45-18:45

 

5.06.2020 (piątek):

– KK – gitara, godz. 10:00-12:00

– A M – fagot, akomp p. M K, godz. 12:15-14:15

– MG – altówka, akomp. p. K H, godz. 14:30-16:30

– W F – skrzypce, akomp. p. G S, godz. 16:45-18:45

 

8.06.2020 (poniedziałek): klasa fortepianu

– S S, godz. 10:00-12:00

– D M, godz. 12:15-14:15

– N H, godz. 14:30-16:30

– A S – obój, akomp. p. TK, godz. 16:45-18:45

 

 

9.06.2020 (wtorek):

– M B – śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 10:00-11:00

– MK, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 11:00-12:00

– Z W, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 12:00-13:00

– A W, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 13:00-14:00

– W G – śpiew, akomp. p. M W, godz. 14:30-15:30

– A G, śpiew, akomp. p. MW, godz. 15:30-16:30

– K B, śpiew, akomp. p. M W, godz. 16:30-17:30

– TA – śpiew, akomp. p. AA, godz. 17:45-18:45

 

10.06.2020 (środa):

– S P – trąbka, akomp. p. K H, godz. 10:00-12:00

– N D – saksofon, akomp. p. K H godz. 12:15-14:15

– KP – wiolonczela, akomp. p. M K, godz. 14:30-16:30

– K S – klarnet, akomp. p MK, godz. 16:45-18:45

 

12.06.2020 (piątek):

– KK – gitara, godz. 10:00-12:00

– AM – fagot, akomp p. M K, godz. 12:15-14:15

– M G – altówka, akomp. p. K H, godz. 14:30-16:30

– W F – skrzypce, akomp. p. G S, godz. 16:45-18:45

 

15.06.2020 (poniedziałek):

– KS, – klarnet, akomp. p MK, godz. 10:00-12:00

– KP – wiolonczela, akomp. p. MK, godz. 12:15-14:15

– N D – saksofon, akomp. p. K H, godz. 14:30-16:30

– S P – trąbka, akomp. p. K H, godz. 16:45-18:45

16.06.2020 (wtorek)

– M B– śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 10:00-11:00

– MK, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 11:00-12:00

– Z W, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 12:00-13:00

– AW, śpiew, akomp. p. J S-M, godz. 13:00-14:00

– W G – śpiew, akomp. p. M W, godz. 14:30-15:30

– A G, śpiew, akomp. p. M W, godz. 15:30-16:30

– K B, śpiew, akomp. p. M W, godz. 16:30-17:30

– T A – śpiew, akomp. p. AA, godz. 17:45-18:45

 

17.06.2020 (środa):

– KK– gitara, godz. 10:00-12:00

– A M – fagot, akomp p. MK, godz. 12:15-14:15

– MG – altówka, akomp. p. K H, godz. 14:30-16:30

– WF – skrzypce, akomp. p. G S, godz. 16:45-18:45

 

18.06.2020 (czwartek): klasa fortepianu

– S S, godz. 10:00-12:00

– D M, godz. 12:15-14:15

– N H, godz. 14:30-16:30

– AS – obój, akomp. p. TK, godz. 16:45-18:45

 

Czekamy na Was 🙂