W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 zwracamy się z prośbą o uregulowanie wpłat na Radę Rodziców.

Darowizny na fundusz gromadzony przez Radę Rodziców, prosimy wpłacać na rachunek w BNP Paribas nr 59 1750 0012 0000 0000 3550 9868.

W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz instrument oraz adnotację że jest to darowizna.

Dzięki ofiarności rodziców uczniów, z funduszu Rady na bieżąco dofinansowywane są koszty przesłuchań obowiązkowych, konkursów, a także innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Szkołę. Rada Rodziców systematycznie dofinansowuje zakupy instrumentów oraz naprawę instrumentów, z których już korzystają uczniowie Szkoły.

Dziękujemy za każdą wpłatę.