EGZAMINY WSTĘPNE 2020/2021

AKTUALNE INFORMACJE

 

I. EGZAMINY WSTĘPNE do szkoły muzycznej I stopnia (cykl 6-letni i cykl 4-letni) oraz do szkoły muzycznej II stopnia odbędą się w dniach 2 i 3 lipca 2020.

 

2 lipca 2020 – CZWARTEK :     SZKOŁA I STOPNIA  CYKL 4-letni i SZKOŁA II STOPNIA 

 

3 lipca 2020 – PIĄTEK :             SZKOŁA I STOPNIA –  CYKL 6-letni

 

 II. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE. Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów bez przygotowania muzycznego i egzamin wstępny dla kandydatów

z przygotowaniem muzycznym

 

 1. Dla kandydatów bez przygotowania muzycznego do szkoły I stopnia (cykl 6-letni i cykl 4-letni) oraz dla kandydatów do szkoły II stopnia, przeprowadza się badanie uzdolnień muzycznych, polegające na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych do gry na wybranym instrumencie oraz predyspozycji słuchowych, obejmujących wykonanie następujących zadań:

 

Szkoła I stopnia – cykl 6-letni:

 

 • Powtarzanie krótkich rytmów (klaskanie)
 • Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków i motywów melodycznych
 • Odgadywanie charakteru melodii (smutna czy wesoła)
 • Odróżnianie rejestrów (niski, wysoki)
 • Zaśpiewanie przygotowanej piosenki

 

Szkoła I stopnia – cykl 4-letni i szkoła II stopnia:

 

 • Powtarzanie głosem zagranych dźwięków: pojedynczych oraz w grupach po 2 i po 3.
 • Powtórzenie głosem zagranej na fortepianie 2-taktowej melodii.
 • Odgadywanie charakteru współbrzmienia (smutne czy wesołe)
 • Powtarzanie (wyklaskanie) krótkich przebiegów rytmicznych
 • Zaśpiewanie przygotowanej piosenki

 

 

 1. Kandydaci z przygotowaniem muzycznym, którzy zdają egzamin do szkoły muzycznej II stopnia na:

fortepian

organy

rytmikę

skrzypce

altówkę

wiolonczelę

gitarę

akordeon

 

zdają  egzamin z gry na instrumencie, wykonując DWA DOWOLNIE WYBRANE UTWORY z przygotowanego przez siebie programu

 

 1. Kandydaci, którzy zdają egzamin do szkoły muzycznej II stopnia na wybrany instrument dęty, kontrabas lub perkusję (na te instrumenty nie jest wymagane przygotowanie muzyczne), ale uczyli się już gry na tym instrumencie (prywatnie lub w ognisku muzycznym), powinni zaprezentować przygotowany utwór.

 

 1. Kandydaci, którzy zdają egzamin na następujące specjalności:

instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka jazzowa, wykonują dwa przygotowane przez siebie utwory (z listy podanych standardów)

 

 1. Dla kandydatów, zdających do szkoły muzycznej II stopnia na specjalność: WOKALISTYKA, egzamin wstępny polega na:
  • badaniu predyspozycji słuchowych – dla KANDYDATÓW NIE POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIA MUZYCZNEGO;
  • zaśpiewaniu przygotowanej pieśni lub piosenki z wyraźną linią melodyczną – dla WSZYSTKICH KANDYDATÓW

 

W bieżącym roku ze względu na warunki spowodowane COVID 19, kandydaci wykonują przygotowany program bez udziału AKOMPANIATORA.

 

BARDZO WAŻNE !!!!!

Wszyscy kandydaci, wchodząc na egzamin, przekazują komisji przygotowaną wcześniej kartką, na której podane są:

 • Imię i nazwisko kandydata
 • Nr PESEL
 • Adres zamieszkania.

 

Cykl 4-letni i II stopień – EGZAMINY WSTĘPNE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

Cykl 6-letni – EGZAMINY WSTĘPNE