Zapraszamy po odbiór Dyplomów ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Dyplomy można odbierać od 15.07.2020 r. (środa) w gabinecie nr 117.