Poniżej materiały dla chóru I stopnia od Pani Profesor Agaty Weremczuk – Cymerman:

Chór – I stopnia, Swing Low Sweet Chariot