Szanowni Państwo,

 

w tym roku szkolnym egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II stopnia odbywać się będą w następujący sposób:

 

1)w specjalności Instrumentalistyka przeprowadzamy egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata 2 utworów muzycznych z różnych działów. Egzaminu z kształcenia słuchu oraz z ogólnej wiedzy muzycznej nie przeprowadza się. W rekrutacji mogą wziąć udział także kandydaci bez przygotowania muzycznego (wszelkie dane zamieszczamy w zakładce REKRUTACJA)
Osoby bez przygotowania muzycznego będą sprawdzane pod kątem predyspozycji muzycznych.

 

2) specjalność Rytmika: przeprowadza się egzamin sprawdzający w zakresie improwizacji i rytmiki. Nie przeprowadza się egzaminu z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów oraz z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.

 

3) w specjalności instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa przeprowadza się egzamin praktyczny z dwóch przygotowanych przez kandydata utworów. Nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu oraz z wiedzy ogólnej muzycznej.

 

Przypominamy o składaniu zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w publicznej szkole (po przyjęciu do szkoły!!!). W przypadku wydziału wokalnego konieczne jest posiadanie zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do nauki.