UWAGA Uczniowie!!!

 

Od 5.05.2021 (wtorek) funkcjonujemy na dotychczasowych zasadach organizacji i przeprowadzania zajęć teoretycznych oraz instrumentalnych. Przypominamy, że w klasach 1-3 cyklu 6-letniego szkoły I stopnia odbywają się zajęcia teoretyczne w formie hybrydowej  – 1 spotkanie stacjonarne w wymiarze 1 godziny tygodniowo (przypominamy link do wiadomości zamieszczonej na naszej stronie 23.04.2021). Zajęcia teoretyczne w klasach 4-6 cyklu 6-letniego szkoły I stopnia, zajęcia w szkole I stopnia cyklu 4-letnim oraz w szkole II stopnia odbywają się w dalszym ciągu za pośrednictwem metod oraz środków zdalnych (wg dotychczasowych ustaleń z Nauczycielami). Zajęcia instrumentalne/wokalne odbywają się również na dotychczasowych zasadach za pośrednictwem metod i środków ustalonych z Nauczycielami przedmiotu głównego (prosimy o indywidualny kontakt ze swoim Nauczycielem przedmiotu głównego).

 

Dotychczasowe zasady obowiązują do odwołania (o zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej, informacje pojawiać się będą także w szkolnych mediach społecznościowych).

 

Przypominamy, że wszystkie adresy mailowe Teoretyków znaleźć można pod linkiem [LINK]