Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25.06.2021r. (piątek), wg następującego porządku:

Szkoła Muzyczna I stopnia – 17.00
Szkoła Muzyczna II stopnia – 18.00
Rozdanie świadectw nastąpi podczas spotkań z nauczycielami instrumentu głównego w salach w których odbywały się lekcje.
Przypominamy, że warunkiem otrzymania świadectwa jest przekazanie nauczycielowi instrumentu głównego wypełnionej karty obiegowej.