Wypożyczanie nut i książek Biblioteka rozpocznie 6 września 2021 r. (poniedziałek).

Zapisy do Biblioteki odbywać się będą za okazaniem dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, studenckiej bądź dowodu osobistego).

Uczniowie do lat 10 zapisywani są do Biblioteki w obecności rodziców bądź opiekunów prawnych.