Uwaga Uczniowie, Uwaga Rodzice

ogłaszamy konkurs na logo Szkoły.

1. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie oraz osoby dorosłe, które mają pomysł na nasz ,,znak rozpoznawczy”.

2. Koperty z pomysłami proszę składać do pudełka (futerału), które będzie znajdowało się na portierni szkoły (logo w wersji elektronicznej proszę przesłać do szkoły na adres: narutowicza32a@gmail.com).

3. Proszę składać pomysły w wersji papierowej do 15.11.2021 r.

4. Logo powinno być zaprojektowane na komputerze w możliwie  jak najwyższej rozdzielczości.

5. Autor powinien posiadać wersję elektroniczną, do szkoły przedłożyć wydruk logo.

6. Zgłoszenie, umieszczone w zaklejonej kopercie, powinno zawierać: wydrukowany projekt logo wraz z pseudonimem autora oraz obowiązkowo z osobną kartką zawierającą użyty pseudonim oraz imię i nazwisko autora.

7. Autor zobowiązuje się nieodpłatnie przekazać logo do swobodnego użytku Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie

8. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda niespodzianka.