Publikujemy zadania z chóru dla szkoły I stopnia (obie grupy):

[POBIERZ ZADANIA]