Drodzy Państwo!

Stowarzyszenie „MUZYKA” jak co roku organizuje kurs przygotowawczy do Szkoły Muzycznej.

Terminy zajęć (wyłącznie soboty):

26.03.2022 r.
2.04.2022 r.
9.04.2022 r.
23.04.2022 r.
7.05.2022 r.
14.05.2022 r.

(dnia 16.04.2022 – Wielka Sobota oraz 30.04.2022 – weekend majowy – w tych dniach zajęć nie będzie)

Zajęcia będą trwały 45 minut, wszystkie informacje zostaną przekazane w e-mailu potwierdzającym Państwa zgłoszenie na kurs.

Kurs przygotowawczy poprowadzi p. Kinga Kowalska-Purc
Zapisy WYŁĄCZNIE drogą mailową – kindor1@tlen.pl – w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, wiek, orientacyjny instrument na którym dziecko chce grać (ta informacja jest nieobowiązkowa). Prosimy o oczekiwanie na odpowiedź, która będzie potwierdzeniem udziału dziecka w kursie.
Godziny i ilość grup ustala osoba prowadząca!

Maksymalna liczba dzieci w grupie – 12 osób.

W tym roku będzie utworzona także grupa dla dzieci składających wnioski do szkoły I stopnia na cykl 4-letni

Koszt kursu wynosi 200 zł. – odpłatność wyłącznie w formie bezgotówkowej; przelew o tytule: ,,imię i nazwisko dziecka oraz dopisek: Darowizna na działalność OPP” na numer konta: 81175000120000000035509763. Dokonanie wpłaty przed pierwszymi zajęciami upoważnia do udziału w kursie. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia dokonania przelewu na pierwsze zajęcia. W przypadku braku dokonania przelewu przed pierwszymi zajęciami udział dziecka w kursie przygotowawczym jest niemożliwy. W przypadku rezygnacji przez rodzica w trakcie trwania kursu zwrot całości lub części wpłaconej kwoty nie jest możliwy.

Podczas spotkań w ramach kursu obowiązuje ścisły reżim sanitarny z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w miejscach publicznych wytycznych przeciwepidemicznych. Dzieci także będą musiały zmienić obuwie na terenie szkoły. Do sal zajęciowych będą mieć wstęp tylko dzieci, rodzice będą musieli oczekiwać na parterze. Dzieci przed wejściem na zajęcia będą musiały oczekiwać na parterze, skąd zostaną odebrane przez panią prowadzącą zajęcia. Nauczyciel przyjdzie po dzieci i odprowadzi je po zakończeniu zajęć. Rodzice podczas pierwszych zajęć będą zobowiązani podpisać zgodę na udział ich dziecka w zajęciach.