Uwaga Uczniowie,

Dzień 2.05.2022 (poniedziałek) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.