Zapraszamy do udziału w Lubelskim Konkursie Akordeonowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7.06.2022 r.!!! Szczegółowe informacje, regulamin, karty zgłoszenia oraz informacje o warunkach przekazania nagrań i oświadczenia uczestników można znaleźć w zakładce konkursowej [LINK]

 

Kilka informacji z Regulaminu:

 

Cele Konkursu:

Popularyzacja akordeonu.

Prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów i studentów klas akordeonu

Promocja młodych instrumentalistów.

Wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych.

 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

 

Uczestnicy: Akordeoniści – uczniowie i studenci klas akordeonu publicznych i niepublicznych szkół muzycznych zarówno I jak i II stopnia, uczelni oraz innych placówek kształcenia.