Są już dostępne harmonogramy lekcji przygotowawczych oraz egzaminów wstępnych (w tym informacja dotycząca podziału na grupy) do szkoły I stopnia cyklu 6-letniego. Lista dostępna jest w budynku Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie (przeszklenie na parterze). Informacji udziela także Sekretariat szkoły w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Lekcje przygotowawcze i egzaminy wstępne do szkoły I stopnia, cykl 6-letni odbędą się 18 i 19.05 (lekcje przygotowawcze) a egzamin wstępny 20.05.2022 r.

Informacje dotyczące szkoły I stopnia, cyklu 4-letniego oraz szkoły II stopnia (wydziały: instrumentalny, wokalny, jazzowy) pojawią się wkrótce.