Próba orkiestry szkoły I st. w dniu 24.05.2022 oraz 31.05.2022r. nie odbędzie się.