Wszystkich tegorocznych Dyplomantów prosimy o dostarczenie do sekretariatu w godzinach jego pracy karty obiegowej. Prosimy o dostarczenie ,,obiegówek” do 7.06.2022. 8.06.2022 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów.