UWAGA!

Szkoła I stopnia

Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 6-letniego od klasy 4 do klasy 6 obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, perkusji, akordeonu, gitary, saksofonu, trąbki, oboju, klarnetu.

Orkiestra dla klas: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, fletu.

Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 4-letniego od klasy 2  do klasy 4 obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, perkusji, akordeonu, gitary, saksofonu, trąbki, oboju, klarnetu.

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 4-letniego od klasy 2  do klasy 4 obowiązuje:

Orkiestra dla klas: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, fletu.

Wszelkiego rodzaju zmian, przesunięć zajęć na wyższe lata można dokonywać po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły!

 

 

 

UWAGA!

Szkoła II stopnia

Uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia od klasy II do klasy IV obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, akordeonu, gitary, wydziału wokalnego i rytmiki.

Orkiestra dla klas: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu. Dla perkusji i instrumentów dętych zajęcia

dzielone są na Big-band lub Orkiestrę (do ustalenia z prowadzącym i w zależności od programu).

 

Wszelkiego rodzaju zmian, przesunięć zajęć na wyższe lata można dokonywać po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły!