Wszyscy uczniowie przydzieleni do Pani Justyny Rudnickiej-Płechy będą mieli zastępstwo z Panią Justyną Wiśniewską.

Spotkanie uczniów tej klasy odbędzie się 1 września 2022 r. o godzinie 19:30.