22.12.2022 r. odbędzie się próba generalna chóru szkoły I stopnia o godz. 15:30. Proszę o obecność obie grupy (czwartkową i piątkową). Koncert odbędzie się 22.12.2022 o godz. 16:30