Zarząd Województwa Lubelskiego

zaprasza

 

do składania wniosków o przyznanie stypendium

w terminie od 2 do 17 stycznia 2023 r.

 

w ramach programu stypendialnego:

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”

 

Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub z przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim

oraz w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w szkołach zawodowych

tj: szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych lub szkołach artystycznych
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)

oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria.

Program zakłada przyznanie ponad 70 stypendiów
na okres od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej
www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

 

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami
Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

·  przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

·  osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

·  w formie dokumentu elektronicznego – opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym