Wydział Kultury przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. można składać wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2022 r.

Ww. stypendium może być przyznane osobie, która:
1) zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina;
2) w 2022 r. uzyskała znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym;
3) w 2022 r. nie ukończyła 26. roku życia.

Prosimy o przekazanie tej informacji uczniom/ studentom.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajdą Państwo na stronie stypendia.kultura.lublin.eu w zakładce OSIĄGNIĘCIA.