Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów nieklasyfikowanych w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 odbędą się wg następującego harmonogramu.

Harmonogram jest także wywieszony w budynku szkoły na ,,przeszkleniu” na parterze.

 

Poniedziałek 30.01.2023

 

Kształcenie słuchu: godz. 12.00, sala 104
kl. II W

Zasady muzyki: godz. 13.00, sala 104
kl. II W
kl. I W

Kształcenie słuchu: godz. 12.00, sala 206
kl.  V

 

Kształcenie słuchu: godz. 13.00, sala 206
kl. III jazz.

Historia muzyki: godz.13.00, sala 109
kl. V