Uwaga, bardzo ważne ogłoszenie!!!

 

W związku z rozpoczęciem nowego semestru prosimy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o dostarczenie kserokopii orzeczenia do Sekretariatu Szkoły Muzycznej (p.119) w godzinach pracy Sekretariatu. Uczniowie, którzy kserokopię złożyli we wrześniu, nie muszą przynosić jej ponownie.

 

Ważne: prosimy również o informowanie nauczycieli przedmiotów o posiadaniu przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub o posiadanej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest to dla nauczyciela bardzo ważna informacja, która ułatwia wzajemną pracę ucznia i nauczyciela, a także pozwala na dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb ucznia.