Uwaga uczniowie uczęszczający na zajęcia z chóru szkoły I stopnia,

zajęcia czwartkowe 28.09.2023 odbędą się w piątek 29.09.2023 w godzinach 15:25-17:00. Te zajęcia są obowiązkowe dla obu grup (czwartkowej i piątkowej)