Rada Rodziców:

Dzięki ofiarności rodziców uczniów, z funduszu Rady na bieżąco dofinansowywane są koszty przesłuchań obowiązkowych, konkursów, a także innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Szkołę.

Rada Rodziców, zgodnie z regulaminem, systematycznie dofinansowuje zakupy instrumentów (w ostatnim czasie zakupiono: klarnety, saksofon, flety, skrzypce, pianino i klawesyn), z których już korzystają uczniowie Szkoły. Planowane jest także doposażenie sal fortepianowych.

Darowizny na fundusz gromadzony przez Radę Rodziców, prosimy wpłacać na rachunek w BNP Paribas  nr 59 1750 0012 0000 0000 3550 9868. W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz instrument oraz adnotację że jest to darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia Muzyka.

Dyrekcja Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie składa serdecznie podziękowania Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla tegorocznych Dyplomantów oraz za systematyczne wspieranie funkcjonowania Szkoły. 

 

W przypadku dokonania opłaty na Radę Rodziców nie ma konieczności opłacania dodatkowo funduszu instrumentalnego (obie opłaty są wymienne)

 

Fundusz instrumentalny:

Opłata na fundusz instrumentalny w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 200 zł.

W przypadku gdy więcej niż jedno dziecko uczęszcza do naszej szkoły na drugie i kolejne dziecko wpłacamy kwotę pomniejszoną o połowę, czyli 100 zł.

Wpłatę proszę dokonać jednorazowo na konto:
58 1240 1503 1111 0010 0145 4328

do końca listopada br. w tytule przelewu prosimy o wpisanie:
„Fundusz instrumentalny”.

Fundusz instrumentalny przeznaczony jest wyłącznie na zakup instrumentów niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego oraz serwis wszystkich instrumentów w szkole.