Bibliotekę Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie prowadzi pani Renata Schab (Nauczyciel bibliotekarz).

Zbiory naszej biblioteki liczą około 14 000 woluminów. Ponad 11 000 stanowią wydawnictwa nutowe. Wśród 2 500 publikacji książkowych znajdują się podręczniki, a także liczne biografie, monografie i analizy twórczości wielu kompozytorów, książki z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Ponadto biblioteka w swojej ofercie posiada bieżące i archiwalne numery takich czasopism, jak: „Ruch Muzyczny”, „Twoja Muza” oraz „Biblioteka w szkole”.

Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się różnego rodzaju encyklopedie, słowniki, leksykony i przewodniki muzyczne. Warsztat informacyjny biblioteki tworzą katalogi alfabetyczne oraz działowe.

Z biblioteki mogą korzystać zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły. Inne osoby mogą korzystać z wypożyczalni tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Dyrekcji Szkoły i na zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych.

***

 

ZAPISY DO BIBLIOTEKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZA OKAZANIEM DOWODU TOŻSAMOŚCI (LEGITYMACJI SZKOLNEJ, STUDENCKIEJ LUB DOWODU OSOBISTEGO).
UCZNIOWIE DO LAT 10 ZAPISYWANI SĄ DO BIBLIOTEKI W OBECNOŚCI RODZICÓW bądź OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek – 13:00-19:00
wtorek – 13:00-19:00
środa – 13:00-19:00
czwartek – 13:00-19:00
piątek – 12:00-18:00