Uwaga, przypominamy, że w związku z pracami inwentaryzacyjnymi i komputeryzacją szkolnej biblioteki uprzejmie informujemy, że książki oraz materiały nutowe można wypożyczać codziennie w godzinach 14.00 – 18.00. W godzinach 12.00 – 14.00 odbywa się praca wewnętrzna biblioteki.

Informacja obowiązuje od 31.05.2021

 

Bibliotekę Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie prowadzi pani Renata Schab (Nauczyciel bibliotekarz).

Zbiory naszej biblioteki liczą około 14 000 woluminów. Ponad 11 000 stanowią wydawnictwa nutowe. Wśród 2 500 publikacji książkowych znajdują się podręczniki, a także liczne biografie, monografie i analizy twórczości wielu kompozytorów, książki z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Ponadto biblioteka w swojej ofercie posiada bieżące i archiwalne numery takich czasopism, jak: „Ruch Muzyczny”, „Twoja Muza” oraz „Biblioteka w szkole”.

Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się różnego rodzaju encyklopedie, słowniki, leksykony i przewodniki muzyczne. Warsztat informacyjny biblioteki tworzą katalogi alfabetyczne oraz działowe.

Z biblioteki mogą korzystać zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły. Inne osoby mogą korzystać z wypożyczalni tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Dyrekcji Szkoły i na zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych.

***

WYPOŻYCZANIE NUT I KSIĄŻEK BIBLIOTEKA ROZPOCZNIE 3 WRZEŚNIA (wtorek).

ZAPISY DO BIBLIOTEKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZA OKAZANIEM DOWODU TOŻSAMOŚCI (LEGITYMACJI SZKOLNEJ, STUDENCKIEJ LUB DOWODU OSOBISTEGO).
UCZNIOWIE DO LAT 10 ZAPISYWANI SĄ DO BIBLIOTEKI W OBECNOŚCI RODZICÓW bądź OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

Aktualne godziny wypożyczania w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek – 14-18
wtorek – 14-18
środa – 14-18
czwartek – 14-18
piątek – 14-18