Wypożyczalnia instrumentów znajduje się przy ul. Narutowicza 32a w pokoju nr 116.

 

Godziny otwarcia w roku szkolnym 2018/2019:

poniedziałek 14-18

wtorek  14-18

środa  12-16

czwartek 14-18

piątek 12-16

BARDZO WAŻNE – WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

W związku z wejściem podatku VAT do szkół, kategorycznie zobowiązuję wszystkich uczniów i ich rodziców o bezwzględne przestrzeganie terminów (od 1 września 2018 r. do 20 września 2018 r.) oraz wysokości wpłat (147, 60 zł.) za wypożyczony instrument.

Od dnia 1 września 2018 r. wszyscy uczniowie korzystający z wypożyczonych instrumentów szkolnych podpisują nowe umowy w wypożyczalni instrumentów, w dniach od 1 września do 20 września 2018 r. W przypadku uczniów niepełnoletnich nowe umowy podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

Także w terminie od 1 września do 20 września 2018 r. już po podpisaniu nowej umowy, wszyscy dokonują jednorazowej wpłaty w wysokości 147, 60 zł. – za 12 miesięcy (od września do sierpnia).

Tylko uczniowie kończący szkołę wnoszą opłatę w wysokości 123 zł. i w czerwcu po egzaminie zwracają instrument do wypożyczalni instrumentów.

 

OPŁATA ZA INSTRUMENTY MUSI BYĆ DOKŁADNIE TAKA JAKA JEST PODANA POWYŻEJ.
NIEDOPUSZCZALNE JEST WPISYWANIE KWOT INNYCH – MNIEJSZYCH LUB WIĘKSZYCH.

OPŁATA ZA INSTRUMENT NIE PODLEGA ZWROTOWI!

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe:

58 1240 1503 1111 0010 0145 4328

w tytule należy wpisać: wypożyczenie konkretnego instrumentu (np. wypożyczenie gitary itp.) imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny.

Instrument zostanie wypożyczony po okazaniu dowodu wpłaty.