UWAGA!!!

Rodziców uczniów, którzy wypożyczyli instrumenty ze szkolnej wypożyczalni prosimy, aby bezwzględnie do 20.09.2023 r. dokonali opłaty za instrument. W przypadku braku wniesienia opłaty w tym terminie, instrument będzie musiał być zwrócony do wypożyczalni.

 

Wypożyczalnia instrumentów znajduje się przy ul. Narutowicza 32a w pokoju nr 116.

 

W roku szkolnym 2023/2024 wypożyczalnia instrumentów będzie otwarta w godzinach 14:00-18:00 (poniedziałki i środy) i 12:00-16:00 (wtorki, czwartki, piątki)

 

BARDZO WAŻNE – WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

W związku z wejściem podatku VAT do szkół, kategorycznie zobowiązuję wszystkich uczniów i ich rodziców o bezwzględne przestrzeganie terminów (od 1 września 2023 r. do 20 września 2023 r.) oraz wysokości wpłat.

Od dnia 1 września 2023 r. wszyscy uczniowie klas pierwszych korzystający z wypożyczonych instrumentów szkolnych podpisują umowy w wypożyczalni instrumentów, w dniach od 1 września do 20 września 2023 r. W przypadku uczniów niepełnoletnich nowe umowy podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

Także w terminie od 1 września do 20 września 2023 r. już po podpisaniu umowy, wszyscy dokonują jednorazowej wpłaty w wysokości 295, 20 zł. – za 12 miesięcy (od września do sierpnia).

Uczniowie kończący szkołę wnoszą opłatę w wysokości 246 zł. za 10 miesięcy (od września do czerwca) i w czerwcu po egzaminie zwracają instrument do wypożyczalni instrumentów.

 

OPŁATA ZA INSTRUMENTY MUSI BYĆ DOKŁADNIE TAKA JAKA JEST PODANA POWYŻEJ.
NIEDOPUSZCZALNE JEST WPISYWANIE KWOT INNYCH – MNIEJSZYCH LUB WIĘKSZYCH.

OPŁATA ZA INSTRUMENT NIE PODLEGA ZWROTOWI!

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe:

58 1240 1503 1111 0010 0145 4328

w tytule należy wpisać: wypożyczenie konkretnego instrumentu (np. wypożyczenie gitary itp.) imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny.

Instrument zostanie wypożyczony po okazaniu dowodu wpłaty.