Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie kształci dzieci i młodzież w zakresie gry na wszystkich instrumentach orkiestrowych. Do Szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 23 lat. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Lublin. Zajęcia lekcyjne są bezpłatne. Rok szkolny zaczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu, tak samo jak w większości szkół ogólnokształcących.

Uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie nie wypełniają obowiązku szkolnego w tutejszej Szkole. Uczęszczają oni na zajęcia do szkół ogólnokształcących, dodatkowo biorąc udział w zajęciach szkoły muzycznej, najczęściej w godzinach popołudniowych.

W ramach zajęć szkoły muzycznej uczniowie wszystkich klas i wydziałów uczęszczają obowiązkowo na zajęcia indywidualne z gry na wybranym instrumencie oraz na zajęcia teoretyczne odbywające się w grupach. W przypadku Wydziału Wokalnego zamiast zajęć z gry na wybranym instrumencie odbywają się indywidualne lekcje śpiewu solowego.

W ramach Szkoły I stopnia zajęcia odbywają się:

– w cyklu 6-letnim (nauka trwa 6 lat, przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 8 lat pod warunkiem ukończenia 6 lat do 31.08.2018r. bez przygotowania muzycznego). W cyklu 6-letnim odbywa się nauka na następujących instrumentach – fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon.

– w cyklu 4-letnim (nauka trwa 4 lata, przyjmowani są kandydaci w wieku od 9 do 13 lat, pod warunkiem ukończenia 9 roku życia do 31.08.2018r., bez przygotowania muzycznego). W cyklu 4-letnim odbywa się nauka na następujących instrumentach – fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja i akordeon.

W ramach Szkoły II stopnia zajęcia odbywają się:

na Wydziale Instrumentalnym (nauka trwa 6 lat, przyjmowani są kandydaci w wieku od 14 do 20 lat, w zależności od instrumentu z przygotowaniem muzycznym lub bez przygotowania muzycznego).
Na Wydziale Instrumentalnym prowadzimy naukę gry na następujących instrumentach:

– fortepian, organy, klawesyn, rytmika, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon (na te instrumenty przyjmowani są kandydaci z odpowiednim przygotowaniem muzycznym).

– flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, kontrabas, perkusja (na te instrumentach przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego).

– na Wydziale Wokalnym (nauka trwa 4 lata, przyjmowani są kandydaci w wieku 16-23 lat bez przygotowania muzycznego).

– na Wydziale Rytmiki (nauka trwa 6 lat, przyjmowani są kandydaci w wieku od 14 do 19 lat z odpowiednim przygotowaniem muzycznym – wymagana jest umiejętność gry na fortepianie).

– na Wydziale Jazzu (nauka trwa 6 lat w przypadku kierunku: instrumentalistyka jazzowa, przyjmowani są kandydaci w wieku od 14 do 20 lat z przygotowaniem muzycznym lub bez przygotowania muzycznego; w przypadku kierunku: wokalistyka jazzowa, nauka trwa 4 lata, przyjmowani są kandydaci w wieku 16-23 lat z przygotowaniem lub bez przygotowania muzycznego; szczegółowe wymagania na poszczególne kierunki pojawiają się podczas rekrutacji do szkoły).

Na przełomie marca i kwietnia Szkoła organizuje rokrocznie Dzień Otwartych Drzwi. Podczas tego wydarzenia można zobaczyć jak funkcjonuje nasza placówka, obejrzeć prezentację wszystkich instrumentów i sprawdzić swoje predyspozycje muzyczne u naszych nauczycieli. Egzaminy wstępne na wszystkie wydziały odbywają się co roku na przełomie maja i czerwca.